. .

         

 

.

 

.

-

 

KB. 1959

 

(), , , .

 

 ́ ́ ́ (27 (8 ) 1883, - 20 1945, ) , , ( ). (1919) - (19261929) . . . (1929).

: " "

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

ɗ

 

ė

 

З

 

 

 

ɗ

 

 

ɗ

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :

 

.

, .

 

. . ...

( , ) ...

 

(1863-1945)

- , , , .
. .

 

. ...

5. . . . ., - , 1960

 

, ...

, , , , ( ).

 

:

 

  .   -